buyapar | Martı Yazılım. icraMatik, buyapar, kayıtMatik. İcra Yazılımı

buyapar

buyapar

icraMatik ile Entegre Çalışma Konforu

Size icra dosyalarınıza olan hakimiyetinizi artıracak, icra işlerinizi en verimli ve en hızlı şekilde yapmanızı sağlayacak icraMatik ve takiplerinizi ofisinizden ayrılmadan açabileceğiniz, dosyalarınıza ilişkin tüm sorgulamalarınızı toplu olarak yapabileceğiniz, sorgu sonuçlarına göre otomatik hazırlanan taleplerinizi gönderebileceğiniz buyapar ile entegre bir çalışma modeli sunuyoruz.

buyapar'ın icraMatik'le entegre kullanımı size daha fazla konfor ve hız kazandırır. İşte icraMatik ile entegre çalışmanın getirdiği kolaylıklar...

Otomatik Hızlı Maaş Haczi: buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre maaş haczi işlemlerini otomatik olarak hızla yapabilirsiniz. buyapar, Maaş Haczi için borçluların çalışma durumunu sorgular, koşulları uygun olanlara Maaş Haczi için gönderilecek evrakları muhatap isim ve adreslerini de doldurarak icraMatik'te otomatik olarak oluşturur. icraMatik, çalışma alanında "buyapar'dan Hızlı İşlemler" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden sizi haberdar eder. Siz de "UYAP’a Gönder"i tıklayarak Maaş Haciz evraklarını Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlamış olursunuz.

Otomatik Hızlı Araç ve Taşınmaz Haczi: buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre araç ve taşınmaz haczi işlemlerini otomatik olarak hızla yapabilirsiniz. Örneğin; buyapar Araç Haczi için borçluların üzerine kayıtlı plaka bilgisini sorgular, koşulları uygun olanlara Araç Haczi için gönderilecek evrakları plaka bilgilerini de doldurularak icraMatik'te otomatik olarak oluşturur. icraMatik, çalışma alanında "buyapar'dan Hızlı İşlemler" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden sizi haberdar eder. Siz de "UYAP’a Gönder"i tıklayarak Araç Haciz evraklarını Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlamış olursunuz. Aynı çalışma şekliyle taşınmaz haciz işlemlerini de hızlıca yapabilirsiniz.

Otomatik Hızlı Banka Hesap Haczi: buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre banka hesap haczi işlemlerini otomatik olarak hızla yapabilirsiniz. buyapar Banka Haczi için borçluların banka hesaplarını sorgular, koşulları uygun olanlara Banka Haczi için gönderilecek evrakları muhatap isimlerini de doldurarak icraMatik'te otomatik olarak oluşturulur. icraMatik, çalışma alanında "buyapar'dan Hızlı İşlemler" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden sizi haberdar eder. Siz de "UYAP’a Gönder"i tıklayarak Banka Hesap Haczi evraklarını Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlamış olursunuz.

Otomatik Hızlı İcra Dosya Alacağı, Posta Çeki ve SGK Mossip Hacizleri: buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre icra dosya alacağı, posta çeki ve SGK Mossip haczi işlemlerini otomatik olarak hızla yapabilirsiniz. Örneğin; buyapar icra dosya alacağı haczi için borçluların alacaklısı olduğu icra dosyalarını sorgular, koşulları uygun olanlara Dosya Alacağı Haczi için gönderilecek evrakları icra dairesi ve dosya numarası bilgilerini de doldurarak icraMatik'te otomatik olarak oluşturulur. icraMatik, çalışma alanında "buyapar'dan Hızlı İşlemler" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden sizi haberdar eder. Siz de "UYAP’a Gönder"i tıklayarak Dosya Alacağı Haczi evraklarını Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlamış olursunuz. Aynı çalışma şekliyle posta çeki hesabı ve SGK Mossip haciz işlemlerini de hızlıca yapabilirsiniz.

Otomatik Hızlı T.K. 21'e Göre Tebligat: buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile tebligat durumları bila olan borçluların Mernis Adreslerini sorgulayarak bulunacak adrese Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre yapılacak tebligat işlemlerini otomatik olarak hızla yapabilirsiniz. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine göre Tebliğ Talebi gönderimi için; buyapar borçluların mernis adreslerini sorgular ve koşulları uygun olanlara gönderilecek evrakları adres bilgilerini de doldurarak icraMatik'te otomatik olarak oluşturur. icraMatik, çalışma alanında "buyapar'dan Hızlı İşlem" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden sizi haberdar eder. Siz de " UYAP’a Gönder "i tıklayarak tebliğ taleplerini Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlamış olursunuz.

Otomatik Hızlı Reddiyat İşleme: buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile reddiyat sorgusunda tespit edilen reddiyatları toplu olarak ilgili föylere kaydedebilirsiniz.

Kolay ve Hızlı E. Takip: buyapar icraMatik entegre E. Takip açtığınızda; • İcra Dairesi ve İcra Dosya numarası, • UYAP'ta hazırlanan takip talebinin örneği, • Takip açılış masraflarına ilişkin Tahsil Harcı ve Vekalet Pulu makbuzu, • Mernis adresine takip açma durumunda kullanılan Mernis adresi föye otomatik eklenir. Böylelikle takip açılışına ilişkin bilgileri föye eklemek için ayrıca zaman ayırmanıza gerek kalmaz, iş yükünüzü hafifletirsiniz.

Masraf/Harç Ödeme’de: buyapar ile Masraf/Harç ödeme işlemi esnasında yapılan ödemeler makbuzları ile birlikte föylere gider olarak eklenir.

Sorgulamalar'da: icraMatik föyü içinden tek ya da Föy Rehberi, Grup veya Rapordan gerekirse dosya numarası aralığı belirtilerek ya da icra dairesi seçilerek tek komutla toplu olarak sorgulama yapabilir, sonuç bilgi ve belgelerinin föyde ilgili borçlu detayına otomatik olarak eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Evrak Gönderme'de: UYAP’a icra dosyasına giden evrakın; kim tarafından gönderildiği ve gönderim zamanı, iş listesine giden evrakın ise; belge numarası, kim tarafından gönderildiği ve gönderim zamanı iş emri detayına otomatik işlenir. Böylelikle iş takip sürecinize ilişkin detaylara icraMatik üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Evrak İndirme’de: Uyap'tan toplu olarak indirilen evraklar ayrıştırılarak ilgili föylere otomatik olarak eklenir. Dilediğiniz zaman bu evraklara icraMatik üzerinden ulaşabilirsiniz.

Safahat İndirme'de: Seçilen föylerin UYAP'taki safahat bilgileri icraMatik föyüne otomatik olarak yazılır. İşlem esnasında tercih etmeniz durumunda; tebligat, kesinleşme ve maaş haczi bilgilerini de föylere işleyebilirsiniz.

Durum Sorgulama’da: Seçilen föylerin UYAP’taki güncel dosya durumlarını sorgulayarak föylere otomatik işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Dosya Sorgulama’da: Belirleyeceğiniz tarih aralığında açılan takip bilgilerine hızlıca ulaşabilir, icra dairesi ve dosya numarası bilgilerinin buyapar aracılığı ile föylere işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Föy Oluşturma’da: UYAP’ta mevcut ancak icraMatik’te kayıtlı olmayan icra takip dosyalarınızı tek tıkla icraMatik’te föy olarak oluşturarak bu işe ayıracağınız zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Devamını Oku

Hızlı Takip Açılışı

Takip bilgilerini içeren XML dosyasını buyapar’a yükleyerek tek tek veya toplu olarak E. Takip açabilirsiniz. Takip açılışına ilişkin masrafları baro kartınız aracılığıyla ödeyebileceğiniz gibi, Vakıfbank hesaplarınızı kullanarak da ödeyebilir, takipleriniz açıldıkça masraf makbuzları ile UYAP’ta hazırlanan takip talebi çıktılarını kolaylıkla alabilirsiniz.

Mal Varlığı Sorguları

buyapar ile icra takip dosyalarınızdaki borçlular için SGK, EGM, Taşınmaz, Posta Çeki, Alacaklı Dosya, SGK Mossip ve Banka Hesap sorgularını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Adres Sorguları

buyapar ile icra takip dosyalarındaki borçlular için Mernis, İSKİ, GİB, GSM, Dış İşleri sorgulamaları yaparak borçluların ilgi kurumlardaki kayıtlı adreslerine ulaşabilirsiniz.

Vekalet Pulu ve Masraf-Harç Ödeme

Takip dosyalarınıza tek tek veya toplu olarak, Baro Kart ve Vakıfbank Hesabı ödeme seçenekleri ile Vekalet Pulu, Başvurma Harcı, Haciz, Teslim ve Satış Harcı, Suret Harcı, Vekalet Suret Harcı, Yerine Getirme Harcı, Tahsil Harcı, Yenileme Peşin Harcı, Bilirkişi Tahsilatı, Masraf Avansı, Taksi Ücreti ve diğer masrafların ödemesini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilir, yapılan ödemelere ilişkin makbuz çıktılarını kolaylıkla alabilirsiniz.

Vekalet Ekleme ve Vekalet Yenileme

Takip dosyalarınız için tek tek veya toplu olarak, Baro Kart ve Vakıfbank Hesabı ödeme seçenekleri ile vekalet ekleme ve vekalet yenileme işlemlerini hızla yapabilirsiniz.

Para Var Mı

Takip dosyalarınız için Para Var Mı sorgusu yapabilir, hızlıca Tahsilat, Reddiyat, Kalan ve Avans tutarlarına ulaşabilirsiniz.

Reddiyat Sorgulama

Belirleyeceğiniz tarih itibari ile dosyalara gelen ödemeler için reddiyat sorgusu yapabilir, reddiyat tarihi, reddiyat numarası ve harç kesintileri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Safahat Sorgulama

Safahat Sorgulama özelliğini kullanarak; belirleyeceğiniz tarih aralığında, dosyalarınıza ilişkin tüm safahat kayıtlarını sorgulayabileceğiniz gibi, herhangi bir safahat türü seçerek; belirlediğiniz tarih itibari ile, yalnızca o işlemin yapıldığı dosyaları listeleyebilirsiniz.

Evrak Durumu Sorgulama

Tarih aralığı belirleyerek evraklarınızın durumunu sorgulayabilir, iş takip sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Evrak İndir

Evrak İndirme özelliğini kullanarak; belirleyeceğiniz tarih aralığında, dosyalarınıza eklenen evrakların tamamını bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi, yalnızca seçtiğiniz evrakın/evrakların inmesini de sağlayabilir, işlem sırasında ilgili evrakın/evrakların çıktısını alabilirsiniz.

Durum Sorgulama

buyapar ile hem vekili olduğunuz hem de vekili olmadığınız dosyaların durumunu sorgulayabilirsiniz.

Ekibimize katılmak ister misiniz?

Büyüyen Martı Yazılım ekibine katılmak için başvurunuzu yapabilirsiniz. 

CV GÖNDER >